Tranh gạch Vãng sanh cực lạc và những ý nghĩa có thể chưa biết

Nếu là người Phật Tử bạn biết khá rõ về tranh gạch Vãng sanh cực lạc. Có một số ý nghĩa là thể hiện cho việc đắc đạo hoặc là kết quả cho việc hành trì. Có một số người tin rằng Vãng sanh cực lạc mang ý nghĩa được lên thiên đường. Tuy nhiên đạo Phật không phải là một tôn giáo thần quyền luôn hứa hẹn một cõi thiên đường sau khi chết. Vì sao nói vậy, hãy cùng đọc sơ qua bài viết để có nhận định riêng của mình nhé.

Tranh gạch 5D vãng sanh cực lạc
Tranh gạch mẫu vãng sinh cực lạc

Tranh gạch Vãng Sanh Cực Lạc và những ý nghĩa có thể bạn chưa biết

Cực Lạc là cõi tâm linh, Vãng sanh là đi về Cõi Tâm linh, có thể nói là một mục tiêu mà người tu đạo hướng đến, với ước muốn khẩn thiết được giải thoát, sau những năm tháng tu tập. Cõi Tâm Linh rất rộng lớn không thể ước lượng mà chỉ là cảm nhận. Thể hiện mọi sự tại tâm, cần cảm nhận bằng trực cảm và Cơ Duyên của mỗi người. Theo lời một vị Tổ sư Nhật Bản thì Cõi cực lạc của A Di Đà là một trạng thái hạnh phúc tthật sự của Tâm linh. Như vậy, vãng sanh Cực Lạc nghĩa là tái sanh về cõi của tâm linh của Phật, Bồ-tát.

Tranh Vãng sanh cực lạc

Cũng có những khái niệm khác, như Vãng sanh cực lạc là đi vào Niết – Bàn. Niết-bàn là trạng thái Giác Ngộ. Khi ở thế gian Đức Phật Thích Ca đạt Niết-bàn khi giác ngộ. Sau đó nhiều đệ tử của Ngài khi còn sống cũng  đạt Niết-bàn, trở thành A-la-hán. Người tu Thiền ở Nhật Bản khi còn sống cũng đi từ trạng thái giác ngộ này đến giác ngộ khác. Và Cực lạc là cũng là nơi dành cho những tâm linh niệm Phật trước khi lâm chung, nhưng  không phải là thiên đàng như mọi người hiểu. Và Cực lạc hay Niết bàn cũng chỉ khác nhau về tên gọi nhưng cùng là giải thoát.

Tranh gạch 5D Tây Phương cực lạc
Tranh gạch 5D Tây Phương Cực Lạc

Tóm lại vãng sanh Cực Lạc luôn luôn có hai ý nghĩa: chứng  ngộ và giải thoát.  Và vãng sanh tức là: chứng ngộ và giải thoát ngay lúc lâm chung, hoặc chứng ngộ và giải thoát ngay trong đời sống hiện tại.

Sử dụng tranh gạch 5D Vãng sanh cực lạc trong trang trí

Sử dụng cho nhà mồ: Với ý nghĩa lâm chung vãng sanh, là chứng ngộ và giải thoát khi lâm chung. Từ bỏ thân xác nghiệp báo để tái sanh cảnh giới an lành của Cực lạc Tây phương.

Xưa ngài Đạo Xước ghi: “Hiện nay là đời có năm thứ trược ác, con đường tu tập của các bậc thông tuệ, giới đức thì nghĩa lý sâu xa, khó thực hành, không hợp thời cơ, chỉ có Tịnh độ môn là đạo lý quan trọng mà mọi người có thể cùng vào. Với lòng đại từ bi, Đức Phật khuyên chúng sanh nên cầu sinh Tịnh độ: dù cho một đời tạo ác, nhưng lúc lâm chung mà định ý, chuyên tâm, mười niệm liên tục tiếp nối nhau mà xưng danh hiệu Phật, thì tất cả chướng  nạn được tiêu trừ, nhất  định được vãng sanh. Đây thuộc về tha lực dị hành đạo”.

Tranh gạch 5D vãng sanh cực lạc
Tranh gạch 5D Vãng sanh cực lạc

Một vị Tổ sư dạy rằng: “Tu hành tại cõi thế gian này thì sự tiến đạo rất khó. Vì là khó, cho nên lắm kiếp chưa chắc đã hoàn thành. Vãng sanh cõi Cực Lạc thì sự thành Phật cũng dễ. Vì là dễ, cho nên một đời chắc chắn sẽ thực hiện được. Thánh giả ngày xưa, hiền nhân ngày trước, ai cũng quay đầu hướng về Tịnh Độ. Kinh cả ngàn, luận cả vạn, văn bản nào cũng chỉ lối cho chúng ta đến Tây phương”. Huống  chi đối với hạng  phàm  phu  chúng  ta, thì vãng sanh Cực Lạc phải là con đường tất yếu vậy. (Nguồn: sưu tầm)

Tranh gạch 5D Tây phương cực lạc
Tranh gạch 5D Vãng sanh cực lạc

Vậy nên dòng tranh gạch này con cháu sử dụng trang trí nhà mồ cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên với mong muốn mọi người được vãng sanh đến Cực Lạc.

Xem: https://gachnen3d.com/lua-chon-tranh-gach-da-dan-tuong-nha-mo-dung-y-nghia/

Sử dụng cho phòng thờ:  Tranh gạch 5D Vãng sanh cực lạc được sử dụng trang trí phòng thờ. Như nhắc nhở nhiều Phật tử kiên trì hướng lòng tu tập, lòng tin để được chứng ngộ và giải thoát ngay khi còn sinh thời. Còn được gọi là hiện tiền vãng sanh. Khi chứng ngộ và giải thoát, mặc dù thân còn ở đây nhưng tâm đã ở Cực Lạc. Và người tu tập có đầy đủ cơ duyên sẽ được vãng sanh  ngay trong  đời sống  hàng  ngày.

Tranh gạch 5D Tây phương cực lạc
Tranh gạch 5D Tây Phương cực lạc

Mẫu tranh gạch 5D ốp tường Vãng sinh cực lạc như nhắc nhở lòng tin phải được thiết lập vững chãi, tin tưởng vào bản nguyện của Phật A Di Đà.

Tranh gạch 5D Tây phương cực lạc
Tranh gạch 5D dán tường Tây Phương cực lạc

Tranh gạch ốp tường Vãng sanh cực lạc 5D là dòng sản phẩm mô tả vẻ đẹp của các Vị Phật. Sử dụng ốp tường có bề mặt sáng bóng đẹp sắc nét cùng độ bền cao. Là sản phẩm thiết kế theo yêu cầu về kích thước, mẫu mã. Tùy theo bức tường nhà mà khách hàng đặt kích thước phù hợp. Qúy khách liên hệ Nhật Hoàng để nhân viên gửi thêm mẫu nhé.

Xem thêm:

Leave a Comment