Những điều có lẽ chưa biết về Vị Quan Âm Bồ Tát và những mẫu gạch tranh mới nhất

Tranh gạch hình Phật Quan Thế Âm Bồ Tát có kho mẫu lớn, nhiều hình ảnh Qúy khách hàng lựa chọn nhằm phù hợp với nhu cầu của mình.

Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong 4 vị Phật quan trọng trong Phật giáo. Là vị Phật từ bi cứu khổ cứu nạn. Luôn nguyện cứu vớt hết chúng sanh khỏi đau khổ. Có lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Phật quá quen thuộc với các tín đồ Phật giáo. Tuy nhiên có lẽ cũng không phải ai ai cũng biết rõ Ngài có bao nhiêu hóa thân? Chi tiết như nào cùng xem bài dưới đây nhé.

Một vài nét về Phật Quan Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ Tát trong Tam Thế Phật là vị đứng bên trái Đức Phật A Di Đà. Là vị Bồ Tát quan sát âm thanh đau khổ của chúng sanh mà cứu độ một cách tự tại. Bất kỳ nơi nào, lúc nào có tiếng chúng sanh đau khổ kêu cầu thì Ngài hiện thân cứu độ. Và đó cũng là ý nghĩa của tên Ngài.

Ngài là một vị thái tử tên Bất huyền con của vua Vô Tránh Niệm. Khi Ngài được các Đức Phật thọ ký: “Trong thời kiếp Thiên Trú, ở thế giới Tân Đề Lam có đức Bảo Tạng Như Lai ra đời, thái tử Bất Huyền, con vua Vô Tránh Niệm phát tâm cúng Phật và chúng Tăng ba tháng. Nhờ công đức ấy, trãi qua vô số kiếp về sau, thái tử sẽ thành Phật hiệu là “Biến Xuất Nhất Thế Công Đức Sơn Vương Như Lai” ở thế giới Trân Bảo Sở Thành Tựu.

Từ đó, trải qua vô số kiếp về sau, Ngài tinh tấn tu đạo Bồ Tát, cứu độ tất cả chúng sinh, không bao giờ quên đại bi tâm của Ngài.

Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng và kinh Đại Phương Quảng Như Lai nói rằng: Ngài cùng Bồ Tát Đại Thế Chí vì lòng từ bi, thệ nguyện dấn thân vào con đường phụng sự, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sinh, không chịu vào cảnh giới tối thuợng của chư Phật.

Những hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát:

Trong sắc tướng Đại Bồ Tát có 33 thể Quan Âm, gồm có: Dương Liễu Quan Âm, Long Đầu Quan Âm, Trì Kinh Quan Âm, Viên Quang Quan Âm, Du Hý Quan Âm, Bạch Y Quan Âm, Ngọa Liên Quan Âm, Long Kiến Quan Âm, Thi Lạc Quan Âm, Ngư Lam Quan Âm, Đức Vương Quan Âm, Thủy Nguyệt Quan Âm, Nhất Diệp Quan Âm, Thanh Cảnh Quan Âm, Uy Đức Quan Âm, Diên Mệnh Quan Âm, Chúng Bảo Quan Âm, Nham Hộ Quan Âm, Năng Tĩnh Quan Âm, A Nậu Quan Âm, A Ma Đề Quan Âm, Diệp Y Quan Âm, Lưu Ly Quan Âm, Đa La Tôn Quan Âm, Cáp Lợi Quan Âm, Lục Thời Quan Âm, Phổ Bi Quan Âm, Mã Lang Phụ Quan Âm, Hợp Chưởng Quan Âm, Nhất Như Quan Âm, Bất Nhị Quan Âm, Trì Liên Quan Âm, Sái Thủy Quan Âm. 

Đặc điểm nhận biết các hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát

Dương Liễu Quán Âm: Ngài cứu độ những khổ nạn của chúng sanh. Tay Ngài cầm cành dương liễu mềm mại thể hiện cho sự ôn hòa nhẫn nhục của ngài. Ngài mặc y màu trắng ngà.

Long Đầu Quán Âm: Hình ảnh Ngài ngồi trên lưng Rồng thể hiện quyền năng và uy lực. Ngài ngồi kiết già trên mình rồng để thuyết pháp cho chúng sinh.

Trì Kinh Quán Âm: hình tượng của Ngài biểu hiện cho sự an tường, Ngài còn được gọi là Thanh Văn Quán Âm. Mang ý nghĩa nghe Phật thuyết pháp khai ngộ mà xuất gia.

Viên Quang Quan Âm: baoquanh thân Ngài có ánh sáng như hào quang. Là vị Bồ Tát có lòng từ ái viên mãn.

Du Hý Quan Âm: Ngài mặc y màu hồng, khuôn mặt chăm chú nhìn chúng sanh. Ngài giáo hóa chúng sanh không câu nệ thời gian và nơi chốn.

Bạch Y Quan Âm: Ngài mặc y màu trắng, ngồi trên hoa sen trắng, đầu đội khăn, tay trái cầm hoa sen, tay phải kết giữ nguyệt ấn. Thể hiện cho sự thanh tịnh, tâm Bồ đề cầu sự trường thọ, tiêu tai.

Ngọa Liên Quan Âm: Ngài ngồi trên lá sen, đầu đội mão hoa, cổ đeo anh lạc, mặc thiên y, hiện tướng từ bi nhu hòa.

Long Kiến Quan Âm: hình ảnh Ngài ngồi nhìn dòng thác. Và tâm tư Ngài như tinh thần của dòng thác. Dòng thác nhìn nhưng có vẻ mềm mại nhưng theo năm tháng có thể làm hao mòn từng hòn đá cứng chắc.

Thí Lạc Quan Âm: Hình ảnh Ngài nhìn hoa sen thương cảm cho chúng sanh nhiều bệnh khổ.

Ngư Lam Quan Âm: Ngài cầm giỏ cá và nhánh lá đứng trên sông. Ngài thương cảm con sông không cầu, người qua sông dễ gặp nạn nên hóa thân thành mỹ nữ bán cá ra điều kiện để mọi người bỏ ra khoản tiền xây cầu.

Đức Vương Quan Âm: Ngài đầu đội bảo quan, ngồi kết già, tay phải cầm nhánh lá, tay trái để trên đầu gối. Ngài hiện thân Phạm Vương để nói pháp. Phạm Vương công đức rất lớn.

Thủy Nguyệt Quan Âm: Ngài ngồi kết già trên hoa sen nổi trong đại hải, tay trái cầm sen, tay phải kết thí vô úy ấn, trong lòng bàn tay chảy xuống một dòng nước có hình mặt trăng.

Nhất Diệp Quan Âm: Ngài ngồi trên hoa sen nổi trên mặt nước, ngắm nhìn nước tâm suy nghĩ sâu sắc đến những nơi tối tăm không có ánh sáng.

Thanh Cảnh Quan Âm: Hình tượng đặc trưng là Ngài tay trái cầm hoa sen, lòng bàn tay phải hướng lên trên và ngồi kết già trên bệ đá.

Uy Đức Quan Âm: Ngài hiện thân thành Thiên Đại Tướng Quân thuyết pháp. Thiên Đại Tướng Quân có đầy đủ uy đức. Hình tượng của Ngài là tay trái cầm kim cang xử, tay phải cầm hoa sen ngồi trên bệ đá.

Diên Mệnh Quan Âm: Là bị Bồ Tát bảo hộ thọ mạng chúng sanh. Tiêu trừ chú thuật nguyền rủa và độc dược thêm tuổi thọ. Hình tượng Ngài đội bảo quan, mặc Thiên y, anh lạc trang nghiêm, 20 cánh tay dìu dắt và cứu độ chúng sanh.

Chúng Bảo Quan Âm: Hình tượng Ngài tay cầm vàng bạc châu báu. Nếu chúng sanh vì cầu báu vật vào thâm sơn đại hải, trôi dạt đến nước quỷ La Sát. Và có ai xưng danh hiệu Ngài thì đều được giải thoát.

Nham Hộ Quan Âm: Là hình ảnh Ngài ngồi trong hang đá. Nơi mà nhiều nguy hiểm đối với người qua núi. Ngài hiện ra để tiêu tan mọi nguy hiểm.

Năng Tĩnh Quan Âm: Hình tượng Ngài thể hiện cho tướng tĩnh lặng. Ngài là cứu giúp thủ hộ những người gặp nạn được an ổn. Là Thần thủ hộ trên biển.

A Nậu Quan Âm: Hình tượng Ngài mặc thiên y màu vàng, đầu búi tóc thiên kế, tay trái cầm mảnh y trước bụng, tay phải đặt trên gối phải, mắt nhìn đại hải. Xua tan nguy hiểm trên biển.

Vô Úy Quán Âm: Hình tượng Ngài có ba mắt bốn tay, mặc thiên y đeo anh lạc, ngồi trên lưng sư tử trắng. Đầu đội bảo quan, tay cầm sen trắng, tay cầm con chim cát tường trắng. Tay trái hai bên cầm pháp khí hình con phượng 3 đầu, tay cầm con cá, quanh thân bao trùm ánh sáng.

Diệp Y Quán Âm: Hình tượng ngài đầu đội bảo quan, quanh thân có vòng lửa và ánh sáng. Có bốn tay, tay bên phải cầm quả cát tường để trước ngực, một tay kết thí nguyệt ấn. Bên trái tay cầm rìu, tay cầm sợi dây, ngồi hoa sen. Cầu nông cụ, cầu không dịch bệnh, tại nạn, trùng độc.

Lưu Ly Quán Âm: Hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm bình lưu ly xanh, đứng trên cánh hoa sen du hóa trên mặt nước.

Đa La Quán Âm: Ngài hiện thân người con gái, tướng mạo từ bi, mặc y trắng, đầu búi tóc. Trước ngực đeo anh lạc, 2 tay hiệp chưởng cầm hoa sen xanh ngồi trên bệ đá, quanh thân có hào quang.  

Cáp Lợi Quan Âm: Ngài hiện thân trong vỏ sò. Mặc y xanh, đầu đội khăn, tay cầm hoa sen xanh.

Lục Thời Quán Âm: Ngài ngày đêm từ bi thủ hộ chúng xanh. Xưa miền Bắc Ấn Độ một ngày đêm và một năm đều chia làm 6 thời. Do đó mà nói “Quán Thế Âm thường trông chúng sanh”

Phổ Bi Quan Âm: Ngài hiện thân Đại Tự Tại Thiên được độ thoát mà nói pháp. Tên của Ngài xuất phát từ lòng từ bi và uy đức của Ngài lớn rộng khắp tất cả tam giới.

Mã Lang Phụ Quan Âm: Hình tượng Ngài cầm quyển Kinh Pháp Hoa và cây gậy hình đầu lâu.

Hiệp Chưởng Quan Âm: Hình tượng ngài chấp tay cung kính lễ biểu thi tu thiện tích đức. Ngài mặc y trắng, chấp tay ngồi trên bệ đá.

 Nhất Như Quán Âm: Hình tượng Ngài cưỡi mây bay trong hư không chinh phục lôi điện sấm sét. 

Bất Nhị Quan Âm: Là biểu tượng bổn và tích bất nhị của Quán Thế Âm. Hình tượng Ngài ngồi trên bệ đá hai tay chấp trì kim cang xử.

Trì Liên Quan Âm: Hình tượng Ngài đứng trên lá sen, hai tay cầm hoa sen, đầu đội bảo quan, mặc thiên y, viên mãn trang nghiêm.

Sái Thủy Quan Âm: Hình tượng Ngài đứng trên tường vân mây, tay cầm chén nước rưới xuống. Sái thủy là rưới một loại nước thơm, là pháp tu tụng niệm gia trì làm cho thanh tịnh.

Những mẫu tranh gạch 3D hình Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Tranh Nhật Hoàng cung cấp in tranh Phật nhiều chất liệu. Như: tranh gạch, canvas, pp, tráng gương, kính cường lực, pvc,…

Tranh gạch 3D hình Phật được sản xuất theo kích thước yêu cầu.

Qúy khách tham khảo mẫu tại: https://youtu.be/VjGuFhh43Jo hoặc https://youtu.be/bl6L09JUAzs

(Nguồn tham khảo: Phật Giáo Việt Nam)

Leave a Comment